Start | Leden | Vereniging | Accommodatie | Spel | Agenda & Toernooien | Uitslagen | Archief
 

Bedrijven- en stratencompetitie 2016 - 2017

Info

Reglement

Speelschema Uitslagen Bedrijven mixtoernooi Historie

Reglement

Wedstrijdleiding
De wedstrijdleiding valt onder auspiciŽn van de wedstrijdcommissie en is verantwoordelijk voor de gehele competitie, zowel de indeling van de equipes in de (mogelijk verschillende) poule(s) als voor het reglement. De aangewezen wedstrijdleiding is verantwoordelijk voor het goede verloop van de competitie, het bijhouden en publiceren van de uitslagen, het verzorgen van een programmaboekje en de uit te reiken prijzen. Gevallen waarin dit reglement niet voorziet worden aan een jury voorgelegd.

Wedstrijdsysteem
In principe zal het wedstrijdsysteem bestaan uit een halve competitie. Afhankelijk van het aantal equipes kan er ook besloten worden om in meerdere poules te spelen al of niet ingedeeld naar sterkte en met een promotie / degradatie regeling.

Speelavonden
De maandagavond is als vaste speelavond vastgesteld, uitgezonderd de laatste avond die op vrijdagavond wordt gehouden. De competitie begint in oktober en de laatste avond wordt eind maart gehouden. Uitgaande van maximaal 32 equipes zullen er maximaal 31 ronden gespeeld worden en met maximaal 3 ronden op een avond zijn er dus minimaal 11 speelavonden nodig. De wedstrijdleiding kan besluiten om na de halve competitie het deelnemersveld in poules onder te delen, waarna per poule door middel van een apart wedstrijdsysteem voor een kampioenschap wordt gespeeld. In dat geval kan het voorkomen dat er meer dan 11 speelavonden beschikbaar worden gesteld.

Aanvangstijden
De eerste partij op een avond dient uiterlijk om 19:30 uur aan te vangen, dit in verband met de eindtijd. Vroeger beginnen mag.

Teams
Een team schrijft zich in met de naam van een bedrijf of een straat. De geografische ligging van het bedrijf of straat is niet beperkt.
De bovenste of eerste naam van een team is de teamleider. Eventuele correspondentie zal worden gestuurd naar het adres van de teamleider. Een team bestaat uit maximaal 5 personen, waarvan er 3 spelen. Deze spelers moeten van af de opgeef datum op de aanmeldlijst staan. Tijdens een partij is het niet toegestaan om een speler te wisselen. Het is toegestaan om met 2 personen te spelen waarbij beide personen slechts over 2 boules beschikken.

Aanvulling
Een team dat met 3 spelers ingeschreven staat mag aangevuld worden. Deze speler behoort daarna tot het team. Een speler die al is ingedeeld in een team kan niet als invaller spelen in een ander team. Gebeurt dit toch dan wordt die wedstrijd ongeldig verklaard en verliest het team met 13-0 Een team bestaande uit 5 spelers kan geen 6e speler vragen als invaller. Wanneer in zoín team 3 spelers verhinderd zijn kan nog met 2 spelers gespeeld worden (met ieder 2 boules). Wanneer 4 spelers verhinderd zijn verliest het team zijn partij(en) met 13-0.

Eindrangschikking
De eindrangschikking wordt bepaald door het aantal gewonnen partijen. Bij een gelijk aantal gewonnen partijen aan het eind van de competitie geldt voor de eindrangschikking:

1. bij twee equipes die gelijk zijn geŽindigd geldt het onderling resultaat tussen de equipes die gelijk zijn geŽindigd
2. bij meer dan twee equipes die gelijk zijn geŽindigd geldt het onderling resultaat tussen de equipes die gelijk zijn geŽindigd (er wordt dus een ranglijstje gemaakt van deze equipes), mochten daarna wederom twee equipes overblijven met een gelijk aantal (onderling) gewonnen partijen dan geldt opnieuw punt 1
3. als de voorgaande punten geen uitsluitsel geven dan geldt het onderling saldo, waarna eventueel punt 1 weer kan worden toegepast
4. als de voorgaande punten geen uitsluitsel geven dan geldt het totale saldo
5. als de voorgaande punten geen uitsluitsel geven dan wordt er geloot, tenzij het om de eerste 3 plaatsen gaat, in dat geval wordt een barrage partij gespeeld tot 7 punten.

Inschrijfgeld
De bijdrage voor de bedrijven- en straten competitie wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van ít Zwijntje. Zo ook het percentage van de inschrijfgelden dat voor prijzen beschikbaar is.