Start | Leden | Vereniging | Accommodatie | Spel | Agenda & Toernooien | Uitslagen | Archief
 

De Schatkist

MVO project
De wereld om ons heen verandert, mensen verwachten meer van organisaties, bedrijven en ook van verenigingen dan aan het begin van deze eeuw. Betrokkenheid bij de samenleving motiveert niet alleen de medewerkers en de klanten, het maatschappelijk verantwoord ondernemen is het bedrijfsmotto anno nu. Ook de inspiratieavond van de Bestuurders-academie Apeldoorn leerde ons dat wij als vereniging zullen moeten veranderen om vrijwilligers en leden te blijven binden aan onze vereniging. MVO is meer dan alleen liefdadigheid, het is een duurzame strategie om onze vereniging naar een hoger level te tillen. We zullen als vereniging één van de vele goede doelen moeten omarmen om samen met hen projecten te gaan ondernemen. Die samenwerking kan eenmalig zijn voor 1 project maar deze binding wordt vele malen krachtiger voor beide partijen wanneer dit een meerjarenplan wordt waarbij elkaars sterke punten worden benut. Wij denken dat MVO een dimensie gaat toevoegen aan onze vereniging en met dat nieuwe elan kunnen wij onze vereniging binnen Apeldoorn en daarbuiten beter op de kaart zetten. Door deze betrokkenheid uit te stralen verwachten wij een groei in het aantal leden en vrijwilligers te kunnen realiseren.


Speelgoedbank De Schatkist
Heel graag zouden wij willen samenwerken met een plaatselijk of regionaal goed doel en onze keus is daarbij gevallen op de stichting Speelgoedbank Apeldoorn. Deze stichting heeft als doel het inzamelen van speelgoed en het gratis beschikbaar stellen daarvan aan gezinnen met kinderen in de gemeente Apeldoorn die vanwege hun financiële situatie in een achterstandssituatie verkeren. De nadruk ligt op recycling, de stichting zorgt ervoor dat speelgoed een tweede leven krijgt.

Ons eerste project samen met De Schatkist was het Grand Masters Petanque 2016 en die samenwerking bleek een succes. Wij hebben een aantal activiteiten samen uitgevoerd en de netto opbrengsten gedeeld. Ook van de hoofdsponsor NH1816 hebben wij allebei hetzelfde sponsorbedrag mogen ontvangen.

Wij hebben afgesproken om deze samenwerking in 2017 bij het Batavia Petanque voort te zetten.

De volgende acties bij Batavia Petanque zijn ten bate van De Schatkist:
  • 50% van het deelnamegeld van het Schatkisttoernooi
  • inzamelen van bruikbare puzzels en spellen (via deelnemers).
  • verkoop van smoothies
  • tombola
  • opbrengst spel: reuze sjoelbak
Met deze acties verwachten wij een mooie bijdrage van ruim € 1.000,- aan het goede doel te kunnen realiseren.

Net als vorig jaar kunnen wij ook dit jaar weer rekenen op de steun van Nh1816 Verzekeringen die met een flinke bijdrage Batavia Petanque én het goede doel ondersteunt.